Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 16 декабря 2010 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строит ельного назначения

 1. ДСТУ Б В.1.1-26:2010 (EN 1365-5:2004, MOD). Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість
 2. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009. СТГП. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.1-11:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки
 2. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
 3. ДСТУ Б В.2.1-13:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності
 4. ДСТУ Б В.2.1-14:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури
 5. ДСТУ Б В.2.1-15:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
 6. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 7. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей
 8. ДСТУ Б В.2.1-18:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів
 9. ДСТУ Б В.2.1-19:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу
 10. ДСТУ Б В.2.1-20:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання
 11. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об’єму
 12. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання
 13. ДСТУ Б В.2.1-23:2009. Основи те підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації
 14. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
 15. ДСТУ Б В.2.1-25:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання
 16. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
 17. ДСТУ Б В.2.3-24:2009. Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану
 18. ДСТУ Б В.2.3-25:2009. Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови
 19. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовнихкруглих труб
 20. ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення
 21. ДСТУ Б В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами
 22. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб
 23. ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
 24. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів
 25. ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1:2006, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови
 26. ДСТУ Б В.2.6-100:2010. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій
 27. ДСТУ Б В.2.6-101:2010. Конструкції будинків і споруд. Методвизначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
 28. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 29. ДСТУ Б В.2.7-202:2009. Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу
 30. ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками
 31. ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу
 32. ДСТУ Б В.2.7-216:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості
 33. ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона
 34. ДСТУ Б В.2.7-218:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість
 35. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю
 36. ДСТУ Б В.2.7-221:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги
 37. ДСТУ Б В.2.7-223:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методивизначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій
 38. ДСТУ Б В.2.7-224:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності
 39. ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності
 40. ДСТУ Б В.2.7-227:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) при статичному навантаженні
 41. ДСТУ Б В.2.7-229:2010 (EN 1926:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску
 42. ДСТУ Б В.2.8-24:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення

Справочные материалы

 1. ДСТУ EN 81-1: 2003 (EN 81-1: 1998, IDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 21.10.2010. Про внесення змін до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 21.05.2009. Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року (Див. зміни - Постанова КМУ від 27.10.10 N 975)
 2. 12.10.2010. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року
 3. 20.10.2010. Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 629 і від 22 липня 2009 р. N 805
 4. 27.10.2010. Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 502

Приказы Госстроя Украины

 1. N 327 від 21.08.2010. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 N 637"
 2. N 334 від 31.08.2010. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 25.12.2009 N 689"
 3. N 341 від 07.09.2010. "Про затвердження Положення про експертну комісію з розгляду питань щодо надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві та регламент її роботи"
 4. N 351 від 15.09.2010. "Про затвердження оновленого складу президії Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 5. N 353 від 15.09.2010. "Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 6. N 365 від 24.09.2010. "Про затвердження Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010-2011 роки"
 7. N 366 від 24.09.2010. "Про затвердження Регламенту підготовки до розгляду у центральному апараті Міністерства матеріалів на засідання президії Науково-технічної ради"
 8. N 367 від 24.09.2010. "Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду у ІV кварталі 2010 року"
 9. N 377 від 30.09.2010. "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методомпередруку"
 10. N 378 від 30.09.2010. "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методомпередруку"
 11. N 379 від 30.09.2010. "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку "
 12. N 380 від 30.09.2010. "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку"
 13. N 381 від 20.09.2010. "Про продовження строку чинності ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"
 14. N 392 від 06.10.2010. "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури"
 15. N 401 від 13.10.2010. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2011 рік"
 16. N 416 від 26.10.2010. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-145:2010 "Конструкція будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технінчі вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)"
 17. N 417 від 26.10.2010. "Про визнання деяких наказів Мінрегіонбуду такими, що втратили чинність та скасування наказу Мінрегіонбуду від 17.02.2009 N 72"
 18. N 429 від 04.11.2010. "Про внесення зміни до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 57 "Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.2006"
 19. N 443 від 15.11.2010. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ"
 20. N 444 від 15.11.2010. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей"
 21. N 445 від 15.11.2010. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-56:2010 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови"
 22. N 446 від 15.11.2010. "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-134:2010 "Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення")
 23. N 447 від 15.11.2010. "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-132:2010 "Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення"
 24. N 448 від 15.11.2010. "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-133:2010 "Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення")
 25. N 453 від 17.11.2010. "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН В.3.2-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 12/8-1323 від 19.12.2008 "Щодо внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"
 2. 15/13-711 від 17.09.2009. "Про можливе здійснення суб’єктом господарювання функцій генерального підрядника до закінчення дії ліцензій, отриманих до 01.01.2008 року"
 3. 2/26-12/11635 від 05.08.2010. "Залучення субпідрядних організацій"
 4. 13-24/468 від 30.08.2010. "Щодо проектування та будівництва автомийки в підземному паркінгу житлових будинків"
 5. 2/14-13/14062 від 30.09.2010 "Щодо змін до кваліфікаційних характеристик професій працівників"
 6. 21-10/660/0/6-10 від 20.10.2010. "Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2010 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 165 від 12.11.2010. Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
 2. Щодо роз’яснень з питань адміністративної відповідальності за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання.(відповідно до листа Держархбудінспекції від 10.09.2010 N 26-17-5334)

Документы других министерств и ведомств

 1. 03.11.2010. Про надання дозволів на виконання будівельних робіт на об’єктах культурної спадщини
 2. 27.10.2010. Щодо здійснення інвестиційної діяльності у сфері будівництва з використанням заставних
 3. 19.08.2010. Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту
 4. 26.08.2010. Про затвердження Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
 5. 21.09.2010. Щодо перевірок будівельних підприємств органами Держгірпромнагляду
 6. 21.09.2010. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії

Документы местных органов власти

 1. Місцеві правила забудови м. Хмельницького
 2. Правила забудови Кіровоградської області
 3. Рішення КМР N 1274/4712 від 15.07.2010. "Про затвердження Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки"

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. 14.06.2010. Информация о результатах проведенной работы и реальных шагах Министерства регионального развития и строительства в течение 2 лет, направленных на упрощение разрешительных процедур
 2. Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об’єктах житлового і громадського будівництва
 3. Пленарное заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участниц СНГ (11 ноября 2010 года)
 4. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництвіна 2005-2010 роки
 5. Класифікатор професій ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005)
 6. Рішення N 85 НТР від 11.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних для газопроводів з номінальним зовнішнім діаметром 560 мм та стандартним розмірним відношенням SDR 17,6 т
 7. Рішення N 87 НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки HIDEN P301 Е BL, композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки HIDEN P600 BL та композиц
 8. Рішення N 88 НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black та композиції поліетилену типу ПЕ 100 маркиVestolen
 9. Рішення N 89 НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 63 марки РЕ 273-79, композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки РЕ4РР-25В та композиції поліетил
 10. Рішення N 90 НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black
 11. Рішення N 91 НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композицій поліетилену типу ПЕ 80 марки Hostalen СM 5010 T3 black та типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP 100 black
 12. Рішення N 92 НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композицій поліетилену типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP100 black
 13. Рішення N 94 НТР від 15.09.2010. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 14. Рішення N 97 НТР від 16.09.2010. Про проекти національних стандартів комплексу "Вироби бетонні та залізобетонні"
 15. Рішення N 98 НТР від 16.09.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)"
 16. Рішення N 100 НТР від 20.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єра VARIO-GUARD
 17. Рішення N 101 НТР від 20.09.2010. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві опорних частин та деформаційних швів Maurer
 18. Рішення N 102 НТР від 11.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві еластомерних опорних частин
 19. Рішення N 103 НТР від 14.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві металочерепиці з покриттям із кам’яної крихти Metrotile
 20. Рішення N 104 НТР від 15.10.2010. Про проект зміни N1 до ДБН В.3.2-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини"
 21. Рішення N 109 НТР від 20.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалів PlastaDur P, PlastaPox UW, PlastaPox UH, Porozid, Lotupor
 22. Рішення N 110 НТР від 20.10.2010. Про погодження проектів технічних умов
 23. Рішення N 113 НТР від 22.10.2010. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року"
 24. Рішення N 115 НТР від 22.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей"
 25. Рішення N 116 НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення"
 26. Рішення N 117 НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення"
 27. Рішення N 118 НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення"
 28. Рішення N 120 НТР від 27.10.2010. Про проект СОУ Д.2.2-32615548-001:20__
 29. Рішення N 121 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань"
 30. Рішення N 122 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови"
 31. Рішення N 123 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови"
 32. Рішення N 124 НТР від 01.11.2010. Про проекти СОУ Д.2.4-3692790-001:201_ та СОУ Д.2.7-3692790-002:201_
 33. Рішення N 125 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова з проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури"
 34. Рішення N 127 НТР від 04.11.2010. Про проект кваліфікаційної характеристики за спеціалізацією "Інженер технічного нагляду"
 35. Рішення N 128 НТР від 04.11.2010. Про проект СОУ ЖКГ 00.00-012:201_
 36. Рішення N 129 НТР від 04.11.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві розпірно-герметизуючої стрічки "DuraSeal"
 37. Рішення N 130 НТР від 04.11.2010. Про науково-дослідну роботу "Розроблення доповнень та коригування Альбому технічнихрішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунальн..."
 38. Роз’яснення щодо чинних відомчих будівельних норм (відповідно до листа Національного банку України від 4.10.2010 N 11-210/4912-17-46)

Всего новых документов: 132

Смотрите также:
Copyright © 1999–2020
ЧМНПП фирма «БАНАТОВИК»
Украина, г. Харьков, пр. Науки (бывший Ленина), 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос
 • Rambler's Top100