Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 17 декабря 2008 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕС

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1:1999, MOD). Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість
 2. ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
 3. ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
 4. ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища
 5. ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
 6. ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд захист від шуму
 7. ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення
 2. ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
 3. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна N2
 4. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Зміна N2
 5. ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах
 6. ДБН В.2.3-16:2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг
 7. ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
 8. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм. Норми проектування
 9. ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт
 10. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Зміна N1
 11. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури
 12. ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001). Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення Технічні умови
 13. ДСТУ Б В.2.7-131:2007. Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови
 14. ДСТУ Б В.2.7-132:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників
 15. ДСТУ Б В.2.7-133:2007. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
 16. ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
 17. ДСТУ EN 12371:2007. Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості
 18. ДСТУ Б EN 12057:2007 (EN 12057:2004, IDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги
 19. ДСТУ Б EN 12058:2007 (EN 12058:2003, IDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги
 20. ДСТУ Б EN 13373:2007 (EN 13373:2003, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів
 21. ДСТУ Б EN 1341:2007 (EN 1341:2001, IDT). Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування
 22. ДСТУ Б EN 1342:2007 (EN 1342:2001, IDT). Будівельні матеріали. Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування
 23. ДСТУ Б EN 1343:2007 (EN 1343:2001, IDT). Будівельні матеріали. Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування
 24. ДСТУ Б EN 13755:2007 (EN 13755:2001, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску
 25. ДСТУ Б EN 1467:2007 (EN 1467:2003, IDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги
 26. ДСТУ Б EN 1468:2007 (EN 1468:2003, IDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги
 27. ДСТУ Б EN 1469:2007 (EN 1469:2004, IDТ). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм
 2. ДСТУ Б Д.2.2-1:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Сборка и разборка опалубки (сборник 6)
 3. ДСТУ Б Д.2.2-2:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Арматурные работы. (сборник 6)
 4. ДСТУ Б Д.2.2-3:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные работы (сборник 6)
 5. ДСТУ Б Д.2.2-4:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка колонн природным камнем (сборник 15)
 6. ДСТУ Б Д.2.2-5:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка стен природным камнем (сборник 15)
 7. ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (сборник 15)

Справочные материалы

 1. Інформація про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд
 2. Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ
 3. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия
 4. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Поправка
 5. ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-89). ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
 6. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности
 7. ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
 8. ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
 9. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации
 10. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности
 11. ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
 12. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
 13. ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
 14. ГОСТ 14651-78 (CT СЭВ 6305-88). Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия
 15. ГОСТ 15597-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия
 16. ГОСТ 17576-97. Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 17. ГОСТ 18662-83. Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент
 18. ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
 19. ГОСТ 19487-74. Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения
 20. ГОСТ 19804.4-78. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры
 21. ГОСТ 19804.5-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
 22. ГОСТ 19804.7-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры
 23. ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
 24. ГОСТ 2.002-72*. ЕСКД. Основные положения. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
 25. ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
 26. ГОСТ 20700-75* (CT СЭВ 1066-78). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650
 27. ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент
 28. ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент
 29. ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия
 30. ГОСТ 24140-80. Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия
 31. ГОСТ 24986-81 (СТ СЭВ 2438-8О). Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия
 32. ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры
 33. ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования
 34. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
 35. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 36. ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия
 37. ГОСТ 8045-82. Светильники для наружного освещения. Общие технические условия
 38. ГОСТ 8607-82. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 16.09.2008. Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни щодо сприяння будівництву

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 08.10.2008. Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 2. 16.10.2008. Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки
 3. 16.10.2008. Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами
 4. 22.10.2008. Про внесення змін до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві

Приказы Госстроя Украины

 1. N 301 від 04.07.2008. "Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об'єктів промислової забудови та ін
 2. N 340 від 23.07.2008. "Про затвердження ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки і споруди. Готелі"
 3. N 374 від 20.08.2008. "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність"
 4. N 381 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 5. N 382 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 6. N 383 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 7. N 384 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 8. N 385 від 27.08.2008. "Про затвердження ДБН В.1.2-12-2008 "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки"
 9. N 390 від 29.08.2008. "Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу "Система проектної документації для будівництва" та про затвердження переліку НД, які підлягають перегляду"
 10. N 427 від 30.09.2008. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2009 рік"
 11. N 429 від 30.09.2008. "Про відновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия"
 12. N 438 від 30.09.2008. "Про внесення змін до наказів від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" та від 20.06.08
 13. N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-т
 14. N 445 від 10.10.2008. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації "Світлопрозорі конструкції" та проведення реєстрації технічних комітетів стандартизації"
 15. N 447 від 10.10.2008. "Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик
 16. N 457 від 13.10.2008. "Про затвердження державних будівельних норм"
 17. N 465 від 14.10.2008. "Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства"
 18. N 470 від 16.10.2008. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 19. N 473 від 21.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 228"
 20. N 477 від 24.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ"
 21. N 471 від 16.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 22.05.2008 N 219 "Про затвердження Положення пр о Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівниц
 22. N 482 від 28.10.2008. "Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.2.7-2000"
 23. N 484 від 28.10.2008. "Про затвердження державних будівельних норм"
 24. N 485 від 28.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу"
 25. N 486 від 28.10.2008. "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"
 26. N 503 від 10.11.2008. "Про створення групи з вивчення чинного законодавства у будівельній галузі"
 27. N 504 від 10.11.2008. "Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства"
 28. N 517 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 29. N 518 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 30. N 519 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 31. N 520 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 32. N 521 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 33. N 522 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 34. N 526 від 20.11.2008. "Про утворення комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та неправомірним діянням"
 35. N 529 від 21.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-149:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 2/6-701 от 22.12.2003 "Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління."
 2. 11/7-885 від 13.10.2008 "Про надання місцевим органам виконавчої влади та органам самоврядування методичних рекомендацій щодо визначення ступеня пошкодження нерухомого майна громадян"
 3. 9/8-892 від 17.10.2008 "Щодо визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 4. 9/8-900 від 20.10.2008 "Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 жовтня 2008 року"
 5. 11/6-1010 від 06.11.2008 "Щодо питання проведення технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на машиномісця у вбудованих в житлових і нежитлових будинках автостоянках(паркінгах)"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. Рекомендації N1 організаціям, уповноваженим на підготовку висновків
 2. N 158 від 16.10.2008. Про внесення змін до наказу від 05.03.08 N 39
 3. N 159 від 17.10.2008. Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції
 4. Щодо терміну притягнення до адміністративної відповідальності (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008р N 22/7-2350)
 5. Щодо виконання протиаварійних, відновлювальних та будівельних робіт в умовах надзвичайної ситуації. (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008 N 22/5-2332)
 6. Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.09.2008 N 22/4-3181)
 7. Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об'єкта самочинного будівництвадля подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750)
 8. Щодо необхідності оформлення на тимчасову дослідно-промислову установку на період пробної експлуатації свердловин (родовища) дозволу на виконання будівельних робіт (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.10.08 N 22/10-3710)
 9. Щодо необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт при розвідці газових родовищ (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 19.09.08 N 22/10-3026)

Документы других министерств и ведомств

 1. 27.12.2006. Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд
 2. 31.05.2002. Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002
 3. 11.12.2007. Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (ДСанПіН 4.4.4.-152-2008)
 4. 29.09.88. Санитарные правила для холодильников
 5. 06.12.2004. (НПАОП 01.2-1.09-05). Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство
 6. 28.12.2007. (НПАОП 0.00-1.04-07) Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органівдихання
 7. 24.03.2008. (НПАОП 0.00-4.01-08) Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
 8. 22.04.97. (ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
 9. РД 34.03.501. Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума
 10. РД 34.20.141 (НР 34-70-118-87). Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций
 11. РД 34.20.301. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях
 12. РД 34.20.401-83(ПР 34-70-002-83). Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения
 13. РД 34.20.405 (ВСН 37-86). Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей
 14. РД 34.20.407-87. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения
 15. РД 34.70.110-92. Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Концепція державної регіональної політики
 2. Рішення колегії від 23 вересня 2008 р. N 93. Про "Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах"
 3. Рішення N 109 НТР від 13.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії металевих та залізобетонних конструкцій
 4. Рішення N 112 НТР від 22.08.2008. Про погодження проекту технічних умов
 5. Рішення N 113 НТР від 22.08.2008. Про проект ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві"
 6. Рішення N 115 НТР від 17.09.2008. Про погодження СОУ Д.2.7-45.2-0018112
 7. Рішення N 116 НТР від 19.09.2008. Про погодження СОУ Д.2.7-
 8. Рішення N 119 НТР від 11.09.2008. Про проект ДБН В.2.1-...-200... "Основи і фундаменти будівель та споруд"
 9. Рішення N 120 НТР від 29.09.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 10. Рішення N 121 НТР від 30.09.2008. Про проект змін до розділів 2 та 4 Довідника характеристик професій працівників (Випуск 64)
 11. Рішення N 122 НТР від 25.09.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону Кому
 12. Рішення N 123 НТР від 25.09.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-_:200_ "Будівельні матеріали. Щебіньі щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови"
 13. Рішення N 124 НТР від 25.09.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар"
 14. Рішення N 125 НТР від 07.10.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (коригування)"
 15. Рішення N 126 НТР від 10.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Dual Seal"
 16. Рішення N 127 НТР від 10.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг ТIТАН і комплектуючих елементів до них
 17. Рішення N 128 НТР від 09.10.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту реконструкції та розширення перону "S" Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
 18. Рішення N 129 НТР від 24.10.2008. Про Зміну N4 до ДБН Д.2.7-2000
 19. Рішення N 130 НТР від 10.10.2008. Про розгляд проекту Зміни N 1 до державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів"
 20. Рішення N 131 НТР від 24.10.2008. Про проект СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" таСОУ Д.2.7.
 21. Рішення N 132 НТР від 28.10.2008. Про проект Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови"
 22. Рішення N 133 НТР від 29.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікатора бетону "ЕМБЕЛІТ"
 23. Рішення N 134 НТР від 29.10.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 24. Рішення N 135 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
 25. Рішення N 136 НТР від 30.10.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)"
 26. Рішення N 137 НТР від 30.10.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю"
 27. Рішення N 138 НТР від 30.10.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні матеріали. Трубиполіетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN12201-2:2003, MOD)
 28. Рішення N 139 НТР від 30.10.2008. Про проекти національнихстандартів ДСТУ Б В.2.2-__:200_ "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-__:200_ "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення пока
 29. Рішення N 140 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту
 30. Рішення N 141 НТР від 30.10.2008. Про проекти нормативних документів комплексу "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією"
 31. Рішення N 142 НТР від 30.10.2008. Про проекти національних стандартів
 32. Рішення N 143 НТР від 30.10.2008. Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі"
 33. Рішення N 144 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.1
 34. Рішення N 145 НТР від 30.10.2008. Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ - Чоп (на Будапешт через Львів - Мукачеве, Ужгород) (М - 06) на ділянці км 14 + 080 (Київська область) - км 348 + 000 (Рівненська область) та проек
 35. Рішення N 146 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.2.3-___:200_ "Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів"
 36. Рішення N 147 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.2.3-___:200_ "Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Засоби і установки електрохімічного захисту"
 37. Рішення N 148 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу"
 38. Рішення N 149 НТР від 06.11.2008. Про розгляд техніко-економічного обґрунтування реконструкції НСК "Олімпійський" та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про його схвалення
 39. Роз'яснення щодо забезпечення житлового фонду лічильниками газу
 40. Роз'яснення щодо застосування гнучких підводок у системах внутрішнього водопроводу житлових багатоповерхових будинків
 41. Роз'яснення щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, а також приймально-передавальні системи засобів зв'язку

Всего новых документов: 190

Смотрите также:
Copyright © 1999–2020
ЧМНПП фирма «БАНАТОВИК»
Украина, г. Харьков, пр. Науки (бывший Ленина), 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос
 • Rambler's Top100