Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 04 апреля 2006 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строит ельного назначения

 1. СНиП II-3-79*. Роз'яснення. (Об использовании коэффициентов к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций)

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.2-16-05. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
 2. ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
 3. ГОСТ 2292-88. Лесоматериалы круглые маркировка, сортировка, тарнспортирование, методы измерения и приемка
 4. ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
 5. ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 12. Тяжелое и транспортное машиностроение

Справочные материалы

 1. ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов
 2. ВСН 182-81. Инструкция по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований
 3. ВСН 182-91. Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проектирование и разработку притрассовых карьеров дляавтодорожного строительства
 4. ВСН 205-87. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля
 5. ВСН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов
 6. ГОСТ 15815-83. Щепа технологическая. Технические условия
 7. ГОСТ 23827-79. Сырье древесное тонкомерное
 8. ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів
 9. ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
 10. ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів
 11. ОСТ 13-43-79. Лесоматериалы круглые. Геометрический метод Определения объема и оценка качества лесоматериалов, погруженных в вагоны

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 05.06.2003. Про іпотеку
 2. 15.12.2005. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 01.03.2006. Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування
 2. 19.12.2005. Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 3. 03.03.2006. Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла

Приказы Госстроя Украины

 1. N 1 вiд 05.01.99 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 2024"
 2. N 4 вiд 18.01.99 "Про поетапну передачу у комунальну власність великих міст (з населенням понад 100 тис. чол.) об'єктів теплопостачання"
 3. N 5 вiд 18.01.99 "Про реалізацію заходів щодо запровадження системи іпотечного кредитування будівництва та придбання житла"
 4. N 8 вiд 18.01.99 "Про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції підприємництва"
 5. N 15 вiд 27.01.99 "Про розміри та порядок зарахування коштів за видачу ліцензій"
 6. N 20 вiд 29.01.99 "Про державний бюджет України на 1999 р."
 7. N 21 вiд 02.02.99 "Про затвердження нормативних документів"
 8. N 22 вiд 03.02.99 "Про затвердження ДСТУ "В'яжучі гіпсові. Технічні умови"
 9. N 30 вiд 15.02.99 "Про Науково-виробничу фірму "Інпроект"
 10. N 32 вiд 15.02.99 "Про Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку"
 11. N 42 вiд 24.02.99 "Про затвердження Тимчасового Типового класифікатора основних фондів комунальної теплоенергетики України"
 12. N 45 вiд 26.02.99 "Про галузеву комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року"
 13. N 52 вiд 04.03.99 "Про доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи СНиРр-93, збірник N 58 "Дахи, покрівлі"
 14. N 55 вiд 10.03.99 "Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) та контроль за їх дотриманням"
 15. N 57 вiд 15.03.99 "Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету"
 16. N 63 вiд 18.03.99 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 300"
 17. N 69 вiд 22.03.99 "Про "Зміни та доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно- будівельні роботи СНиРр-93, ОРрР-97" випуск N 2"
 18. N 115 вiд 10.05.99 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 700 "Про програму відтворення видатних пам'яток історії та культури України"
 19. N 131 від 03.06.99 "Про Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд"
 20. N 159 від 30.06.99 "Про підготовку підприємства, організацій і установ, що належать до сфери управління Держбуду, до роботи в осінньо-зимовий період 1999-2000 року"
 21. N 161 від 02.07.99 "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними організаціями та установами"
 22. N 164 від 05.07.99 "Про виплату надбавки за стаж роботи у науковій сфері працівниками державних підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду України"
 23. N 170 від 16.07.99 "Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв'язку з прийняттям Закону України "Про архітектурну діяльність"
 24. N 178 від 26.07.99 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 N 820"
 25. N 186 від 28.07.99 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій"
 26. N 248 від 13.10.99 "Про введення в дію державних стандартів" N 249 від 13.10.99 "Про затвердження Розділів І, ІІІ та ІV Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд..."
 27. N 251 від 18.10.99 "Про внесення доповнення до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб"
 28. N 267 від 03.11.99 "Про затвердження ДСТУ "Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови"
 29. N 269 від 03.11.99 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.99 N 999-р"
 30. N 270 від 05.11.99 "Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи"
 31. N 280 від 19.11.99 "Про заходи щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.11.99 N 1220-р"
 32. N 2 від 21.10.2005 "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва"
 33. N 4 від 22.11.2005 "Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання"
 34. N 13 від 13.12.2005 "Про втрату чинності спільного наказу"
 35. N 16 від 14.12.2005 "Про видачу ліцензій на будівельну діяльність"
 36. N 25 від 27.12.2005 "Про затвердження положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та складу зазначеної ради"
 37. N 26 від 27.12.2005 "Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та складу зазначеної комісії"
 38. N 30 від 28.12.2005 "Про віднесення до сфери управління Міністерства підприємств, установ та організацій"
 39. N 7 від 10.01.2006 "Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України"
 40. N 12 від 12.01.2006 "Про колегію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України"
 41. N 18 від 23.01.2006 "Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України"
 42. N 36а від 02.02.2006 "Про створення тендерного комітету Мінбуду України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"
 43. N 39 від 07.02.2006 "Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України"
 44. N 42 від 08.02.2006 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна"
 45. N 51 від 21.02.2006 "Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р N 74-р "Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності"
 46. N 55 від 28.02.2006 "Про затвердження Зміни N1 ДБН Д.1.1-2-99; Зміни N3 ДБН Д.2.2-99; Зміни N1 ДБН Д.1.1-3-99; Зміни N2 ДБН Д.2.3-99; Зміни N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Зміни N3 ДБН Д.2.4-2000; Зміни N2 ДБН Д.2.7-2000"
 47. N 56 від 28.02.2006 "Про створення Громадської експертно-аналітичної ради при Мінбуді України"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 10/11-114 від 12.12.2005 "О рассмотрении программного комплекса "АС-4 ПИР"
 2. 11/7-126 від 14.12.2005 "Об утверждении и введении в действие Общей части и Сборника ГН 3 "Каменные работы" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы."
 3. 11/7-125 від 14.12.2005 "Об утверждении изменений к разделам 2, 3 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (Выпуск 64)"
 4. 10/8-165 від 27.12.2005 "О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины"
 5. 10/8-170 від 28.12.2005 "Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ"
 6. 10/8-174 від 28.12.2005 "Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов и стоимости человеко-часа по разрядам сложности работ в строительстве"
 7. 10/8-14 от 06.02.2006 "Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 января 2006 года

Документы других министерств и ведомств

 1. 29.08.2005 Про затвердження виробничих норм витрат матеріалів на виробництво предметів ритуальної належності
 2. 11.11.2005 Про затвердження "Ресурсних кошторисних норм і розцінок на експлуатацію комунальної і будівельної техніки" та "Ресурсних кошторисних норм на комплекс робіт по утриманню автомобільних шляхів і шляхово-експлуатаційних споруд"
 3. 11.11.2005 Про затвердження "Ресурсних кошторисних норм і розцінок на експлуатацію комунальної і будівельної техніки" та "Ресурсних кошторисних норм на комплекс робіт по утриманню автомобільних шляхів і шляхово-експлуатаційних споруд" (ч.2)
 4. 11.11.2005 Про затвердження "Правил експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів"
 5. 02.12.2005 Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
 6. 02.12.2005 Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам'яні роботи
 7. 29.01.96. Рекомендації щодо умов оплати праці працівників підприємств житлово-комунального господарства
 8. 12.09.97. Типові норми часу на роботи з механізованого прибираня та санітарного очищення населених пунктів
 9. 03.02.2006 Розпорядження Київського міського голови N25. Про питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 10. 20.12.2005. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт"
 11. 13.12.2002. Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості"
 12. 10.12.93. Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками
 13. 10.02.99. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
 14. 23.01.2006. Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 3. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
 3. Рішення колегії від 27 січня 2006 р. N 1. Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік
 4. Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67)
 5. Рішення N 2 НТР від 23.02.2006. Про стан виконання рішень колегії та НТР Держбуду щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м. Києві
 6. Рішення N 7 НТР від 23.02.2006. Про Зміну N1 ДБН Д.1.1-2-99; Зміну N3 ДБН Д.2.2-99; Зміну N1 ДБН Д.1.1-3-99; Зміну N 2 ДБН Д.2.3-99; Зміну N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Зміну N3 ДБН Д.2.4-2000; Зміну N2 ДБН Д.2.7-2000
 7. Роз'яснення стосовно визначення меж житлової забудови
 8. Роз'яснення щодо можливості використання очерету для покриття дахів
 9. Роз'яснення щодо встановлення газового обладнання для опалення приміщення церкви
 10. Роз'яснення щодо розміщення гаражів
 11. Роз'яснення щодо визначення термінів: вбудоване приміщення, прибудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення
 12. Роз'яснення щодо застосування норм СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" для проектування спальних корпусів-котеджів будинку відпочинку
 13. Роз'яснення щодо можливих дій власників квартир при незадовільній роботі житлово-експлуатаційної організації
 14. Роз'яснення щодо термінів проведення капітального ремонту у квартирі
 15. Роз'яснення стосовно правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями
 16. Роз'яснення щодо приватизації квартири та прибудинкової території
 17. Роз'яснення щодо розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій у житлових будинках
 18. Роз'яснення про підписання інвестиційних угод
 19. Роз'яснення стосовно утримання прибудинкової території
 20. Роз'яснення щодо порядку надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
 21. Роз'яснення щодо проектних рішень двоповерхового приміщення магазину із двосхилим дахом, зблокованого з одноповерховим приміщенням кафе-магазину
 22. Роз'яснення щодо надання дозволу на використання будівель і приміщень за іншим цільовим призначенням (відділення банку - в магазині, магазин - в аптеці, майстерня з виготовлення гіпсових форм - в котельній тощо)

Всего новых документов: 113

Смотрите также:
Copyright © 1999–2020
ЧМНПП фирма «БАНАТОВИК»
Украина, г. Харьков, пр. Науки (бывший Ленина), 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос
 • Rambler's Top100